Friday, June 19, 2015

CHIẾN TRANH NAM BẮC MỸ (1861-1865): CÂU CHUYỆN TẠI LÀNG APPOMATTOX

Cuộc chiến tranh: “Mỹ là NỘI CHIẾN – Vietnam là Cộng Sản và Tư Bản Chiến”.

– Bắc Mỹ và Nam Mỹ đánh nhau là Nội Chiến.
– Bắc Việt và Nam Việt đánh nhau theo chủ trương Cộng Sản và Tư Bản điều khiển.

Bắc Mỹ và Nam Mỹ đánh nhau máu đổ, nhưng chấm hết chiến tranh thì là đem lại hòa bình thật sự; khác hẳn với Việt Nam tự xưng 4 ngàn năm Văn Hiến; Nào là Lạc Hồng, Âu Cơ, Tiên Rồng; Thế mà HẬN THÙ kéo dài 40 năm vẫn còn, khi cả lũ hoan hô giải phóng thống nhất “Độc lập-Tự do-Hạnh phúc”. Toàn là Láo, dối trá, gian manh, lừa đảo… Đảng csVN là một lũ hèn hạ, tồi bại, dốt nát, tham gian, độc ác nhất trong lịch sử Việt Nam.
Đảng csVN còn tồn tại thì Dân Tộc lụn bại!

Tuesday, June 16, 2015

SỰ KIỆN THỨ SÁU TUẦN THÁNH (30-4-1975) - BÀI VIẾT KHIẾN CÔNG AN TỈNH ĐỒNG NAI GỬI GIẤY TRIỆU TẬP ĐẾN CÔNG AN "LÀM VIỆC"

Linh Mục NGUYỄN DUY TÂN
Lm. Kts Nguyễn Duy Tân

1. Thuở bé, mỗi khi đêm về, mà nghe tiếng súng: kắc kục; kắc kục… thì hãi lắm.
Mẹ tôi bảo: Việt Cộng về làng rồi đấy! con phải đóng cửa chuồng gà cho chắc, nếu ai kêu cửa thì không được mở nghe chưa!
Cũng may, nhà tôi có dán câu thần chú trên cửa: “VIỆT CỘNG RÚT VỀ BẮC, HÒA BÌNH SẼ ĐẾN NGAY”. Cho nên Việt Cộng không dám bén mảng đến nhà tôi bao giờ.
Tôi rất ước ao VIỆT CỘNG RÚT VỀ BẮC, để cho HÒA BÌNH HIỂN TRỊ.
Tôi mong ước HÒA BÌNH biết là dường nào!