Thursday, June 9, 2011

NGUYỄN BẮC TRUYỂN-KHÔI NGUYÊN GIẢI HELLMAN HAMMET 2011

         
Ông Nguyễn Bắc Truyển kính mến
Chúng tôi rất vui được thông báo rằng, qua sự đề cử của bác sĩ Nguyễn Bình và Bác sĩ Nguyễn Quốc Quân, ông được trao giải thưởng Hellman-Hammett năm 2011 với hiện kim là $2,500.
 Giải Hellman-Hammett được lập ra là để giúp các nhà viết văn từng bị trù dập chỉ vì bài viết của mình, để vuợt qua các khó khăn tài chánh trong cuộc sống. Hơn nữa, bằng việc giúp đỡ vật chất cho một số trường hợp, giải thưởng đặt trọng tâm vào vấn đề đàn áp tự do ngôn luận.

Wednesday, June 8, 2011

Cô Nguyễn Thu Trâm bị thẩm vấn khi hỏi thăm những người dân khiếu kiện đất đai


Cô Nguyễn Thu Trâm bị thẩm vấn khi hỏi thăm những người dân khiếu kiện đất đai
http://luongtamconggiao.files.wordpress.com/2011/02/cropped-rfa_logo_pms_white.jpg
2006-08-18
RFA Trà Mi  

Thêm một thành viên của khối dân chủ 8406, cô Nguyễn Thu Trâm, vừa bị cơ quan công an dùng áp lực bắt về đồn để điều tra thẩm vấn khi cô đến hỏi han những người dân khiếu kiện đất đai đang biểu tình trước trụ sở Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh diễn ra hai ngày 14 và 15 vừa qua.