Sunday, January 1, 2012

Phái đoàn Mỹ gặp gỡ chức sắc Hòa Hảo


Đỗ Hiếu, phóng viên RFA 
Tải xuống âm thanh
Ô. Nguyễn văn Lía (người đầu tiên bên phải) cùng phái đoàn PGHH đi gặp Ủy Ban Tôn Giáo Quốc Tế Hoa Kỳ tại Saigòn vào tháng 05, 2009.

Một cuộc tiếp xúc giữa viên chức ngoại giao Hoa Kỳ với đại diện Phật Giáo Hòa Hảo vừa diễn ra trưa hôm thứ tư 15 tháng 12, 2010 tại tòa tổng lãnh sự Mỹ ở Saigon và kéo dài trong vòng hai giờ đồng hồ.

Một trong những chức sắc Phật Giáo Hòa Hảo góp phần vào việc thu xếp cuộc gặp gỡ giữa các viên chức ngoại giao Hoa Kỳ với đại diện tín đồ Hòa Hảo trong nước, ông Huỳnh Văn Hiệp, thuộc giáo hội Phật giáo Hòa Hảo hải ngoại kể lại:

Vận động Tự Do Dân Chủ cho Việt Nam


By Van Nguyen on August 26,2009

Tác giả: Vĩnh Ninh

Muốn cho đất nước VN thật sự có độc lập, tự do; ngoài việc trực tiếp yểm trợ đồng bào quốc nội đứng lên dành lại quyền làm người, người Việt quốc gia tỵ nạn CS còn phải nỗ lực vận động ngoại giao, quốc tế vận những quốc gia yêu chuộng hòa bình trên thế giới ngỏ hầu gây được sự yểm trợ liên tục của quốc tế cho công cuộc đấu tranh tôn giáo, nhân quyền và dân chủ tại quê nhà.