Tuesday, July 28, 2015

TÙ NHÂN LƯƠNG TÂM CẤN THỊ THÊU MÃN ÁN NHÀ TÙ NHỎ, HÀNG TRĂM DÂN OAN VIỆT NAM ĐẾN ĐÓN CHỊ TẬN CỬA NHÀ TÙ


Sáng ngày 25/7/2015, hàng trăm dân oan và các nhà hoạt động khắp nơi đã trực tiếp đến trại giam số 5, Thanh Hoá để chào đón chị Cấn Thị Thêu mãn hạn bản án 15 tháng tù.
Trước khí thế của đông đảo người dân, lực lượng CA đã dùng thủ đoạn áp giải chị Thêu lên một chiếc xe, rồi thả chị giữa đường quốc lộ cách trại giam 20 cây số.
Giữa vòng vây của những người ủng hộ, chị Cấn Thị Thêu chia sẻ trong nước mắt:
Chúng nó giam giữ tôi trong suốt 15 tháng qua, nhưng cũng chỉ có thể giam giữ được thể xác của tôi. Còn tinh thần và ý chí đấu tranh của tôi chúng nó không thể nào giam cầm được”. 
“Hàng ngày, hàng giờ, ngọn lửa đấu tranh trong tôi vẫn vượt qua song sắt nhà tù để hướng về phong trào đấu tranh của bà con ở bên ngoài.” 

No comments:

Post a Comment