Thursday, March 14, 2013

TIỂU BANG VIRGINIA TUYÊN DƯƠNG BÁC SỸ NGUYỄN QUỐC QUÂN


Bản tin của Hội Người Mỹ Gốc Việt Virginia


VIRGINIA. – Theo nguồn tin từ văn phòng Thống Đốc tiểu bang Vỉginia, Bác Sĩ Nguyễn Quốc Quân, một thành viên của cộng đồng người Mỹ gốc Việt vừa được ngợi khen qua một Chứng Chỉ Tuyên Dương (Certificate of Recognition) do Thống Đốc Tiểu Bang Robert F. McDonnell ấn ký vào ngày 07 tháng 03, năm 2013.

Dưới hình thức một nghị quyết, mở đầu mỗi đoạn bằng những “xét rằng”, Thống Đốc Robert McDonnell đã căn cứ vào quyền hạn của chức vụ Thống đốc được quy định bởi Hiến Pháp Virginia đề tuyên dương Bác Sĩ Nguyễn Quốc Quân về những việc làm đáng khen ngợi của ông trong nhiều năm qua:Theo Chứng Chỉ Tuyên Dương, Bác Sĩ Nguyễn Quốc Quân là ngừơi thành lập Tồ Chức Quốc Tế Yểm Trợ Cao Trào Nhân Bản với mục đích phát huy nhân quyền và vận động thả những nhà đối lập bị cầm tù tại Việt Nam. Ông cũng được ghi nhận là người có công chủ động trong việc vận động Quốc Hội Liên Bang Hoa Kỳ thông qua Nghị Quyết Chung SJ 168 vào năm 1994, chỉ định 11 tháng 5 là Ngày Nhân Quyền Việt Nam, và hàng năm đóng góp tích cực vào việc tổ chức lễ kỷ niệm ngày này tại Quốc Hội.ĐS Hòa Kỳ tại Việt Nam gặp gỡ Bs Nguyễn Quốc Quân tại nhà riêng

Chứng Chỉ Tuyên Dương còn ghi nhận Bác Sĩ Quân có niềm tin sắt đá vào viễn tượng một nước Việt Nam dân chủ, và ông luôn nhiệt thành cổ súy vận động cho nhân quyền và cho phúc lợi của người dân Việt Nam.

Ngòai ra, Chứng Chỉ Tuyên Dương cũng ghi nhận Bác Sĩ Quân đã cống hiến nhiều thì giờ và khả năng chuyên môn cộng tác vói nhiều tổ chức dân sự, trợ giúp những thành phần cần giúp đỡ.

Theo Thống Đốc McDonnell, Bác Sĩ Quân đã nhận được nhiều tưởng thưởng và ngợi khen vì những đóng góp tích cực của ông cho cộng đồng trong nhiều năm qua và ông đáng được tuyên dương về thành tích phục vụ trước tiểu bang Virginia cũng như trên tòan quốc Hoa Kỳ.


Đây không phải lần đầu tiên Bác Sĩ Nguyễn Quốc Quân được tuyên dương tại Tiểu Bang Virginia. Vào dịp Tết Canh Dần, 2010, Quốc Hội Tiểu Bang Virginia, qua Nghị Quyết 488 cũng đã thừa nhận những việc làm đáng được đề cao của Bác Sĩ Quân. Ngoài những thành quả tương tự được ghi nhận trong Chứng Chỉ Tuyên Dương do Thống Đốc McDonnell ký tên, Nghị Quyết của lập pháp Virginia còn nêu việc Bác Sĩ Nguyễn Quốc Quân là bào huynh của Bác Sĩ Nguyễn Đan Quế, một nhà đối lập hàng đầu đã trải qua hàng chục năm tù dứơi chế độ cộng sản tại Việt Nam vì đã can đảm lên tiếng chống lại nhà cầm quyền đòi hỏi tự do cho quê hương ông và Bác Sĩ Quân đã giúp cho niềm hy vọng dân chủ hóa Việt Nam của em ông được tồn tại bằng cách kêu gọi sự chú ý và vận động sự ủng hộ cho công cuộc tranh đấu của Bác Sĩ Quế tại Hoa Kỳ.


Nhóm Tập Hợp Vì Nền Dân Chủ 

No comments:

Post a Comment