Sunday, November 24, 2013

BÁ ĐẠO VỚI SÁCH CHO TRẺ MẦM NON CỦA NHỮNG "ĐỈNH CAO TRÍ TUỆ"


Trang 8 của sách “Đồng dao dành cho trẻ mầm non” của tác giả Thanh Phương, do Nhà xuất bản Mỹ thuật ấn hành năm 2012 (số đăng ký KHXB: QĐ.87-2011/CXB/36-04/MT ngày 12.10.2011). Nguồn: Báo Lao Động

No comments:

Post a Comment