Wednesday, January 15, 2014

CỰU PHÓ THỦ TƯỚNG SUTHEP TỐ CHÍNH PHỦ ĐỨNG SAU VỤ TẤN CÔNG NHÀ ÔNG ABHISIT


Ngày 15/1, thủ lĩnh biểu tình Thái Lan Suthep Thaugsuban đã tuyên bố tại các điểm biểu tình rằng phong trào chống chính phủ và loại bỏ chính phủ tạm quyền của người dân sẽ giành chiến thắng.
Ông Suthep cũng đã tố cáo chính phủ hiện nay đứng đằng các cuộc tấn công người biểu tình và nhà riêng của Chủ tịch đảng Dân chủ Abhisit Vejjajiva.Dường như cả chính phủ và phe biểu tình đang tiếp tục đẩy mạnh "cuộc chiến" giữa hai bên khi ngày bầu cử dự kiến đang tới gần. Ông Suthep khẳng định người biểu tình sẽ tiếp tục chiến đấu cho tới cùng.Nếu không chiến thắng, họ sẽ không từ bỏ và sẽ không bao giờ trở về nhà tay trắng. Trong khi đó, Thủ tướng Yingluck Shinawatra nói rằng bà không có ý định nắm giữ quyền lực mà đang thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền dân chủ cho đất nước. Bà không thể từ chức khi chưa có được một chính phủ mới thay thế. Ủy ban bầu cử quốc gia thì dường như không muốn tổ chức tổng tuyển cử, với nhiều lý do khó khăn trong tiến trình tổ chức.Tuy nhiên, đề xuất thành lập một Hội đồng nhân dân không thông qua bầu cử và chỉ định một thủ tướng mới nhằm thực hiện cải cách trước khi tổ chức bầu cử lại không được đa phần dân chúng Thái Lan ủng hộ bởi nó đi ngược lại thể chế dân chủ ở nước này.Người biểu tình nhiều lần muốn quân đội can thiệp, nhưng cho tới nay tư lệnh lục quân đã khẳng định sẽ không có chuyện đảo chính và tình trạng bế tắc chính trị vẫn chưa có được lối thoát nào./.


No comments:

Post a Comment