Tuesday, January 14, 2014

KHẨN BÁO VỀ TÌNH TRẠNG SỨC KHỎE CỦA THƯỢNG TỌA THÍCH THIỆN MINH


Thượng Tọa Thích Thiện Minh
Nguyễn Thu Trâm,

Chúng tôi khẩn thiết báo tin đến quý chiến hữu quý tổ chức đấu tranh cho tự do dân chủ và nhân quyền cho Việt Nam, quý lãnh đạo tinh thần tôn giáo về rằng: Thượng Tọa Thích Thiện Minh, Một Cựu Tù Nhân Chính Trị và Tôn Giáo Việt Nam từng bị chế độ cộng sản tuyên phạt 2 bản án chung thân, là sáng lập viên Hội Ái Hữu Tù Nhân Chính Trị Và Tôn Giáo Việt Nam, nguyên Hội Trưởng Hội Ái Hữu TNCT và TGVN vừa trải qua cơn tai biến mạch máo não (STROKE). 

Theo thông báo của các bác sỹ đang trực tiếp điều trị cho Thượng Tọa Thích Thiện Minh thì hiên tại Thượng Tòa Thích Thiện Minh có thể đã vượt qua cơn nguy kịch, thoát được lưỡi hái của tử thần, song chắc chắn còn phải điều trị lâu dài và để lại di chứng bán thân bất toại là điều khó tránh khỏi.

Vậy, chúng tôi xin được thông báo đến quý vị thông tin này về tình trạng sức khỏe của Thượng Tọa Thích Thiên Minh, kính mong quý Chư Tôn Đức Hòa Thượng, Quý Tăng Ni đồng hiệp lực cầu an cho Thượng Tọa Thích Thiện Minh.
Kính mong quý lãnh đạo tinh thần, tôn giáo đồng hiệp thông cầu nguyện cho Thượng Tọa được chóng bình phục để tiếp tục công cuộc đấu tranh cho quê hương Việt Nam sớm thoát ách cộng sản, cho dân tộc Việt Nam sớm được sống trong âm no, hạnh phúc tự do và dân chủ thực sự.

Kính báo.
Nguyễn Thu Trâm,

No comments:

Post a Comment