Sunday, December 22, 2013

GÓP Ý VỀ VIỆC THOÁI ĐẢNG!


Hồng Lĩnh Thời gian qua qua internet chúng ta biết rằng trong xã hội Trung quốc đang diễn ra một phong trào lớn- Phong trào thoái đảng. Vì nhiều lí do mà trào lưu thoái đảng tại Trung Quốc vẫn diễn ra trong vòng bí mật. Con số thống kê thoái đảng ở vào mức 100 triệu người và đang tiếp tục tăng theo thời gian.

Theo chúng tôi được biết, người thoái đảng là những đảng viên quyết định rời bỏ hàng ngũ của đảng và không còn liên quan đến đảng cộng sản chỉ về mặt tư tưởng thì được xếp vào hàng thoái đảng nghĩa là trên giấy tờ thì những người này có thể vẫn là thành viên của đảng nhưng trong tâm tư, tình cảm thì họ đã đoạn tuyệt với ý thức hệ cộng sản.

Dù thế nào chúng tôi không tài nào nghĩ ra là làm cách nào mà những người tự xưng là đỉnh cao trí tuệ của nước bạn có thể cấm được các đảng viên rời bỏ hàng ngũ của đảng mà chỉ vì họ đoạn tuyệt đảng về mặt tư tưởng.

Đặt câu hỏi đơn giản rằng, trong một ngày không xa tất cả các đảng viên thoái đảng kia lần lượt công khai hay nói đúng hơn là đồng loạt tuyên bố thoái đảng như Ông Lê Hiếu Đằng… thì chỉ cần dựa vào một quy luật đơn giản mà người ta gọi là: “Tâm lý đám đông” thì sẽ diễn ra một cơn bão thoái đảng mà Trung cộng không thể nào kiểm soát được.“Tâm lý đám đông” là một thuật ngữ trong ngành kinh tế nó nói rằng một người sẽ dễ đưa ra quyết định mua hoặc bán khi có nhiều người khác cùng mua và cùng bán một mặt hàng nào đó, mặc dù nó thường được dùng trong kinh tế nhưng nó cũng đúng trong các lĩnh vực khác vì nó là quy luật.

Từ thực tế đó chúng ta có thể tạm phân chia ra 2 loại thoái đảng: Thoái đảng công khai và thoái đảng bí mật.

Thoái đảng công khai: Đó là việc một người nào đó làm đơn xin thoái đảng một cách công khai và tuyên bố ra khỏi tổ chức đảng, nó được công khai cho đồng nghiệp, bạn bè, trên các phương tiện thông tin, mạng xã hội… hình thức thoái đảng này ban đầu sẽ tạo ra một hiệu ứng lớn nhưng về sau nếu số lượng đảng viên thoái đảng không đủ nhiều thì ảnh hưởng của nó sẽ giảm dần theo thời gian.

Thoái đảng bí mật: Thoái đảng bí mật như hiện tượng đang xảy ra ở Trung quốc như đã nói thì cần có một tổ chức đứng ra làm trung gian để xác nhận việc thoái đảng của đảng viên, ban đầu sẽ thu thập một số lượng lớn các đảng viên thoái đảng bí mật và khi đạt đến một con số nào đó thì có thể tiến hành công khai một cách đồng loạt tạo nên hiệu ứng“Tâm lý đám đông" và phá tan đảng cộng sản.

Vì vậy, thoái đảng nên có cùng một lúc 2 hình thức trên cùng song hành với nhau thì mới đạt được kết quả cộng hưởng, Ở Việt nam trong tình hình như hiện nay cũng nên có một phong trào thoái đảng bí mật để cùng đồng hành với việc thoái đảng công khai hiện có. Để làm được điều đó thì cần phát động phong trào và phải có tổ chức đứng ra thu thập số liệu. Tôi nói rằng thoái đảng bí mật mà lại phát động phong trào rầm rộ thì còn gì là bí mật nhưng việc phát động phong trào thoái đảng không ảnh hưởng đến việc giữ bí mật về danh tính của người thoái đảng vì tổ chức đứng ra sẽ làm nhiệm vụ giữ bí mật cho các thành viên để đợi đến khi thu thập đủ số lượng cần thiết sẽ tiến hành công khai đồng loạt.

20/12/2013

Hồng Lĩnh

No comments:

Post a Comment