Tuesday, February 11, 2014

KHÁNG THƯ THỨ 2 CỦA HỘI ÁI HỮU TÙ NHÂN CHÍNH TRỊ & TÔN GIÁO VNSài Gòn ngày 11/2/2014.

Về Việc: Công An Đồng Tháp vi phạm kỹ cương phép nước, vi phạm pháp luật khi bắt đánh đập tùy tiên phái đoàn những cựu Tù Nhân Lương Tâm thăm viếng gia đình vợ LS Nguyễn Bắc Truyển sang ngày 11/2/2014 tại xã Hưng Long B huyện Lấp Vò tỉnh Đồng Tháp.

Kính gửi: Giám đốc Công An Tỉnh Đồng Tháp.

Đồng Kính: Bộ Trưởng Công An Trần Đại Quang.

Kính Thưa quí cấp;

Thay Mặt Hôi Ái Hữu Tù Nhân Chính Trị Và Tôn Giáo Việt Nam chúng tôi ghi nhận sự tích cực việc trả tự do Luật Gia Nguyễn Bắc Truyển của quí cấp, song chúng tôi rất tiếc phải làm kháng thư thứ hai gửi lên quí cấp về việc công an Huyện Lấp Vò tỉnh Đồng Tháp, tiếp tục chà đạp lên pháp luật và uy tín quốc gia khi bắt, đánh đập, áp giải đoàn thăm viếng gia đình vợ của Luật Gia Nguyễn Bắc Truyển sáng ngày 11/2/2014.

Hiện nay qua điện báo chúng tôi biết tất cả hàng chục người trong đoàn thăm viếng họ bị bắt, đối xử thô bạo như cựu từ chính trị Huỳnh Minh Trí, thậm chi có cựu tù nhân lương tâm bị đánh đập rất nặng như nữ cựu tù Bùi Minh Hằng….

Việc công an có hành vi ngăn chặn thăm viếng là xâm hại đến quyền tự do đi lại bình thường của nhân dân theo pháp luật, việc đánh đập là xem thường đạo đức lý chà đạp lên nhiệm vụ của người thi hành công vụ, và là hành vị xâm hại quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân, có dấu hiệu tôi phạm, khinh thường công luận cũng như xâm hại pháp luật nghiêm trọng…

Với kháng thư nầy yêu cầu quí cấp có trách nhiệm ra lệnh chấm dứt việc vi phạm pháp luật của thuộc quyền, phòng ngừa sự tuyên chiến liên tục của công an với những người hoạt động cho dân quyền và nhân quyền của một Việt Nam Văn Minh, Phú Cường.

Kính Thư.

TM/ BĐH

Đồng Ký.

Thượng Tọa Thích Thiện Minh.

Linh Mục Nguyễn Hữu Giải

Bác Sĩ Nguyễn Đan Quế.

Linh Mục Phan Văn Lợi

MS. Nguyễn Hồng Quang.

Hòa Thượng Thích Nhật Ban.

Kỹ Sư Trương Minh Nguyệt

Tu Sĩ Lê Minh Triết.

Luật Gia Nguyễn Bắc Truyển

No comments:

Post a Comment