Wednesday, February 19, 2014

ĐƠN KHIẾU NẠI CỦA TRẦN BÙI TRUNG, CON TRAI NHÀ DÂN CHỦ BÙI THỊ MINH HẰNG

Kính thưa quý độc giả,
Nhà đấu tranh dân chủ Bùi Thị Minh Hằng đã tuyệt thực đến ngày thứ 8 để phản đối hành vi vi hiến của công an Đồng Tháp trong việc bắt người tùy tiện và vi phạm công ước Liên Hiệp Quốc về chống tra tấn.

Đây là đơn khiếu nại của Trần Bùi Trung (con chị Bùi Thị Minh Hằng).
Kính mong những anh chị em đã từng ủng hộ chị Bùi Thị Minh Hằng, trong điều kiện cho phép in văn bản và gởi đến các cơ quan công an, viện kiểm sát... tỉnh Đồng Tháp bằng đường bưu điện.
Có thể tìm địa chỉ các cơ quan trên internet.

No comments:

Post a Comment