Tuesday, February 25, 2014

SỨ QUÁN PHƯƠNG TÂY QUAN NGẠI VỀ VIỆC CON CHÁU GIẶC HỒ TẠI HÀ NỘI HÀNH HUNG ÔNG NGUYỄN BẮC TRUYỂN

Thanh Phương
Hôm qua, 24/02/2014, khi đang trên đường đến đại sứ quán Úc ở Hà Nội, hai vợ chồng cựu tù chính trị Nguyễn Bắc Truyển đã bị hành hung bởi những người mà theo ông là công an mật vụ Việt Nam. Ông Nguyễn Bắc Truyển đã được mời đến sứ quán Úc để trình bày về tình hình nhân quyền Việt Nam và đặc biệt là về vụ công an Việt Nam hiện vẫn còn giam giữ 3 trong số những người đến thăm gia đình vợ ông Nguyễn Bắc Truyển vào đầu tháng 2.
Sứ quán Úc và các sứ quán phương Tây khác rất quan ngại về vụ hành hung ông Nguyễn Bắc Truyển, cũng như về vụ tiếp tục giam giữ ba người nói trên. Sau đây là phần phỏng vấn ông Nguyễn Bắc Truyển từ Việt Nam.


No comments:

Post a Comment