Thursday, March 13, 2014

TRẠI GIAM ĐẦM ĐÙN

Tại nơi trại giam Đầm Đùn này... tác giả sẽ kể cho chúng ta nghe những cái man rợ của đỉnh cao trí tuệ loài người... Trại giam của cs là cái nơi mà chính những kẽ đi theo bâng bi cho cộng sản... khi bị ở tù chính họ còn phải hãi hùng.... cộng sản là gì?.. xin thưa ..nó không phải chỉ là cộng hết tài sản của thiên hạ như bao người vẫn nói... mà "cộng sản" là tập hợp của các thứ lưu manh... bịp bợm... gian xảo và mất nhân tính... Ở trong trại Đầm Đùn... con người bị đối xử còn thua cả con chó ghẻ... Ở trong trại Đầm Đùn ..người trí thức bị đạp xuống đến tận cùng của cái sự làm người... có 1 miếng xương cá... len lén nhặt lên... giấu như mèo giấu cứt... để làm gì các bạn biết khg?.. để đêm đêm lèn đem ra ngửi mùi tanh của nó... nhiêu đó cũng đủ sướng... đủ no... đủ để trấn an mình rằng mình đã được ăn cá... bị bắt quả tang dấu miếng xương cá... hình phạt với người đó quả thậ là thê thãm... đó... cái gọi là khoan hồng và độ lượng của cộng sản Việt Nam là ở đó đó các bạn ạ... Thức dậy đi... đừng để họ lừa bịp nữa... Bộ audio hồi ký Trại Đầm Đùn của tác giả Trần Văn Thái qua giọng đọc Thanh Toàn.

Xin tri ân nhựng vị anh hùng quân nhân QLVNCH... những người đã bỏ mình trong trại tù cs và những người còn sống đã trở về từ trại tù cs.
) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )

No comments:

Post a Comment